OM OSS

Parkuddens Vänner är en ideell organisation som sedan 2014 arbetar för att bevara vår gamla folkpark i Tranemo. Detta genom att anordna evenemang för alla åldrar, i form av bilträffar, konserter, marknader m.m.

Historia

På en udde i Tranemosjön ligger det före detta Godtemplarhuset, numera under namnet Parkudden. Huset uppfördes 1911 ursprungligen som en samlingslokal för IOGT Godtemplarrörelsen. Byggnaden ritades av Tranemobon Johan Grandén.


På 1930-talet övertogs parken av Folkets Parkföreningen och blev även samlingslokal för arbetarrörelsen i Tranemo. Till exempel utgick ofta 1:a Maj-tågen från Parkudden.


1958 övertogs parkudden av Tranemo idrottsförening och flertalet byggnader tillkom såsom dansbana, utomhusscen, korvkiosk samt ett antal lotteristånd.


Sedan 2014 ägs festplatsen av den ideella föreningen Parkuddens Vänner som bedriver aktiviteter som motorträffar, dans, julmarknad m.m. . Föreningen har utökat verksamheten och sedan 2022 finns det även ställplatser för husbilar i parken.

Styrelsen

Andrea Josefsson

Ordförande

Kurt Lidén

Ledarmot

Stina Lidén

Sociala Medier/Hemsida

Berit Andersson

Sekreterare

Patrik Lindgren

Ledarmot

Vakant

Ledarmot

Pia Josefsson

Kassör

Daniel Andersson

Ledarmot

Christina Andersson

Ledarmot

Albaraa Dabor

Ledarmot

Medlemskap

Vill du stödja Parkuddens Vänner?

- Bli medlem idag!

Medlemsavgiften för 2024 är 150kr/person eller 400kr/familj.


Avgiften betalas via Swish till 1231993088 eller via Bankgiro 167-7962. Märk betalningen med "Medlemsavgift + namn" (vid inbetalning för familj skriv även antal personer som ingår i familjen).